کشش در فواصل ،نوانس و غلت در صدا و عناصر اجرایی + فایل ویدیویی (بخش نخست)

کشش در فواصل ،نوانس و غلت در صدا و عناصر اجرایی
کشش در فواصل ،نوانس و غلت در صدا

?کشش در فواصل ،نوانس و غلت در صدا و عناصر اجرایی?

نمونه ای دیگر از اتود های #کشش ، #نوانس و غلت و حالت های آوازی که درک آن برای هنرجوی آواز سالها تمرین و ممارست را میطلبد.

باز متذکر میشوم کهاین تمرینات ارتباط مهمی با نرمی و انعطاف حفره دهانی و عضلات حلقی دارد و هرچه هنرجو با تمرینات ، به این نرمی دست یابد نوانسها و حالتهای با کیفیت تری را تولید میکند .

این تمرینات از اساسی ترین و کاربردی ترین ابزار ، در آواز ایرانی میباشد.

در ویدئوی پیوستی مجموعه ای از نکات و مساعل مهم و مرتبط به لحن و متر آواز را معلم به هنرجو تمرین و گوشزد می نماید که میتواند برای هنرجویان آواز بسیار مفید و پر فاید باشد.

♦️پی نوشت: سرعت آواز در این دروس آگاهانه آهسته شده است.

وُلُم یا نوانس چیست ؟

مجموعه ای از دینامیک ها کرشندوها،ویبره ها،لگاتوها و زینتهای آوازی را میتوان نوانس نامید که هر کدام به طریقی با شدت های متفاوت در آواز و ساز خودنمایی و به زیباتر شدن قطعه موسیقایی کمک میکند .

اشتباه نشود که نوانس، اجرای بی حال ویا پر قدرت بدون کنترل نیست و باید با دقت ، به ظرفیتِ زیبایی و پتانسیل اجرایی قطعه یا آواز توجه داشت.

به طور کلی نوانس Nuance در آواز و نوازندگی به شدت نواخت یک نت،(میزان توان و ملایمت-تندی و کندی) گفته می‌شود که با تکنیکهای مختلف خودنمایی میکند و مانند یک موج صوتی مواّج ، ملودی را به پرواز می آورد.

نوازنده یا خواننده، یا حسی و یا از طریق علایم مشخص شده توسط آهنگساز شدت اجرای نت را کنترل می‌کند.

بعضی از علائم از قرار زیر است :

پیانو(به معنی ضعیف):p

pp: پیانیسیمو (ضعیف‌تر)
ppp:پیانیسیسیمو (خیلی ضعیف)
f:فورته (قوی)
ff:فورتیسیمو (قوی‌تر)
fff: فورته‌سیسیمو (خیلی قوی)
mf:متسو فورته (نیمه قوی)
fp:فورته پیانو (نیمه قوی)
و علائمی دیگر که میتوان تمام این علائم‌را به نوعی در مجموعه نوانس گنجانید .

نوانس ها در موسیقی مانند سایه و روشن در نقاشی است که نقاش به کمک این کنتراستِ نور و رنگ و تضاد همگن ، زیبای های ذهنی خود را بر روی لوح می گستراند.

           عارف احسن

مدرس ، پژوهشگر و منتقد آواز