دستگاه ماهور – ردیف میرزا عبدالله – اجرای داریوش طلایی

میرزا عبدالله فراهانی

نظام دستگاهی موسیقی ایران با عنوان «ردیف»، که با آموزش به روش سینه به سینه حفظ شده تا به دست مارسیده است، روایت های مختلفی دارد و هر روایت به نام استادی که راوی آن بوده نامیده می شود. ردیف میرزا عبدالله (۱۲۲۲-۱۲۹۷) قدیمی ترین و معتبرترین روایت ردیف سازی است که از او به شاگرد بلافصلش اسماعیل قهرمانی و از اسماعیل قهرمانی به نور علی برمند منتقل شده است.

ادامه مطلب | “دستگاه ماهور – ردیف میرزا عبدالله – اجرای داریوش طلایی”

تصنیف نوا اجرای باغ باگاتل فرانسه ۱۳۸۰ محسن کرامتی و داریوش طلایی

تصنیف نوا اجرای باغ باگاتل فرانسه ۱۳۸۰ محسن کرامتی و داریوش طلایی

محسن کرامتی (۱۳۲۶، تهران)، خواننده، استاد ردیف آوازی موسیقی ایرانی، نقاش و محقق موسیقی است.کرامتی، هم‌زمان با فراگیری نقاشی در دانشکدهٔ هنرهای زیبای دانشگاه تهران به یادگیری آواز نزد استاد محمدرضا شجریان پرداخته‌است. کرامتی از سال ۱۳۶۵ تا کنون به توصیهٔ محمدرضا شجریان به آموزش ردیف آوازی ایران می‌پردازد. از شاگردانش مي‌توان نوشين طافي و علي شيرازي را نام برد.

وی همچنین مترجم بیش از چهل عنوان کتاب و مؤلف «فرهنگ اصطلاحات هنرهای تجسمی» است.

عارف احسن ,محسن کرامتی ,aref ahsan ,keramati

آواز و تصنیف بیات راجه در دستگاه نوا محسن کرامتی و داریوش طلایی

آواز و تصنیف بیات راجه در دستگاه نوا اجرای باغ باگاتل فرانسه ۱۳۸۰ محسن کرامتی و داریوش طلایی

محسن کرامتی (۱۳۲۶، تهران)، خواننده، استاد ردیف آوازی موسیقی ایرانی، نقاش و محقق موسیقی است.کرامتی، هم‌زمان با فراگیری نقاشی در دانشکدهٔ هنرهای زیبای دانشگاه تهران به یادگیری آواز نزد استاد محمدرضا شجریان پرداخته‌است. کرامتی از سال ۱۳۶۵ تا کنون به توصیهٔ محمدرضا شجریان به آموزش ردیف آوازی ایران می‌پردازد. از شاگردانش مي‌توان نوشين طافي و علي شيرازي را نام برد.

وی همچنین مترجم بیش از چهل عنوان کتاب و مؤلف «فرهنگ اصطلاحات هنرهای تجسمی» است.

عارف احسن ,محسن کرامتی ,aref ahsan ,keramati