گرم و سرد نمودن صدا در تمرینات آواز

گرم و سرد نمودن صدا در تمرینات آواز

قسمت اول
این تمرین یکی از متدهای تست شده عالی برای هنرجویان آواز و حتی خوانندگان حرفه ای میباشد .
این درس بصورت فایل صوتی می باشد که که در زیر می توانید گوش کنید .

ادامه مطلب | “گرم و سرد نمودن صدا در تمرینات آواز”