تصنیف نوا اجرای باغ باگاتل فرانسه ۱۳۸۰ محسن کرامتی و داریوش طلایی

تصنیف نوا اجرای باغ باگاتل فرانسه ۱۳۸۰ محسن کرامتی و داریوش طلایی

محسن کرامتی (۱۳۲۶، تهران)، خواننده، استاد ردیف آوازی موسیقی ایرانی، نقاش و محقق موسیقی است.کرامتی، هم‌زمان با فراگیری نقاشی در دانشکدهٔ هنرهای زیبای دانشگاه تهران به یادگیری آواز نزد استاد محمدرضا شجریان پرداخته‌است. کرامتی از سال ۱۳۶۵ تا کنون به توصیهٔ محمدرضا شجریان به آموزش ردیف آوازی ایران می‌پردازد. از شاگردانش مي‌توان نوشين طافي و علي شيرازي را نام برد.

وی همچنین مترجم بیش از چهل عنوان کتاب و مؤلف «فرهنگ اصطلاحات هنرهای تجسمی» است.

عارف احسن ,محسن کرامتی ,aref ahsan ,keramati

آواز و تصنیف بیات راجه در دستگاه نوا محسن کرامتی و داریوش طلایی

آواز و تصنیف بیات راجه در دستگاه نوا اجرای باغ باگاتل فرانسه ۱۳۸۰ محسن کرامتی و داریوش طلایی

محسن کرامتی (۱۳۲۶، تهران)، خواننده، استاد ردیف آوازی موسیقی ایرانی، نقاش و محقق موسیقی است.کرامتی، هم‌زمان با فراگیری نقاشی در دانشکدهٔ هنرهای زیبای دانشگاه تهران به یادگیری آواز نزد استاد محمدرضا شجریان پرداخته‌است. کرامتی از سال ۱۳۶۵ تا کنون به توصیهٔ محمدرضا شجریان به آموزش ردیف آوازی ایران می‌پردازد. از شاگردانش مي‌توان نوشين طافي و علي شيرازي را نام برد.

وی همچنین مترجم بیش از چهل عنوان کتاب و مؤلف «فرهنگ اصطلاحات هنرهای تجسمی» است.

عارف احسن ,محسن کرامتی ,aref ahsan ,keramati