انبساط و تنفس

تنفس دیافراگمی

رهایی عضلات و تنفس صحیح و تاثیر آن بر تکلم و آواز
یونانیان ورومیان در قدیم از کسانی بودند که ارتباط میان تنفس صحیح وبیان و آواز تاثیر گذار را به درستی درک وشناسایی نمودند .در دوره رنسانس این تجربیات به طور جدی پیگیری شد و بیشتر این اتفاق و تعلیم و آموزش صدا در عهد الیزابت شروع شد و تا زمان طرفداران فصیح گویی و فاخر خوانی یا دکلاماسیون ( کسانی بودند که اهمیت نفس در تربیت صدا را جزء مهمترین و اولین بخش صدا آموزی قرار دادند وحرکات وتمرینات ورزشی ،مختص به شیوه های تنفس صحیح را ابداع نمودند ) ادامه یافت . البته بسیاری از این تمرینات با بی رونق شدن دکلاماسیون کنار گذاشته شد ودر مورد تنفس دو اصل مهم ماندگارشد؛
۱) کنترل بازدم از طریق عضلات میان دنده ها
۲) تنفس از راه عضلات دیافراگمی
ادامه مطلب | “انبساط و تنفس”