آموزش آواز – درس ۱٫۵ فیگور و حالت بدن – (راه حل سریع)

این درس راه حلی سریع برای تنظیم وضعیت بدن در هنگام آواز ارایه می دهد.
مدرس
: rae henry
ترجمه  : رویا اسماعیلی

این سلسله دروس آواز در ۱۴ فصل می باشد که در فصل اول نحوه وضعیت بدن شرح داده میشود که این فصل شامل ۹ بخش می باشد که بوسیله تیم سایت هم نوا ترجمه و آماده سازی شده که به مرور در سایت قرار می گیرد .