آواز

آموزش مجازی

آموزش مجازی آواز

آموزش آواز

صداسازی

آموزش صداسازی

حنجره سازی

تکنیک های صدا

کلاس آواز

آموزش خواندن

آموزش خوانندگی

آموزش تحریر

آموزش آواز ایرانی

ردیف های موسیقی ایرانی

آموزش ردیف

آموزش ردیف آوازی

تحریر در آواز ایرانی

آموزش رایگان

آموزش مجازی رایگان

کلاس های حضوری

آواز ایرانی

موسیقی

تصنیف های قدیمی

آموزش آواز

آواز آموزش مجازی آموزش مجازی آواز آموزش آواز صداسازی آموزش صداسازی حنجره سازی تکنیک های صدا کلاس آواز آموزش خواندن آموزش خوانندگی آموزش تحریر آموزش آواز ایرانی ردیف های موسیقی ایرانی آموزش ردیف آموزش ردیف آوازی تحریر در آواز ایرانی آموزش رایگان آموزش مجازی رایگان کلاس های حضوری آواز ایرانی موسیقی آموزش موسیقی تصنیف های قدیمی خواندن را از خردسالی با زمزمه ها و طراوت های معمولِ آن دوران در خانه و سپس مدرسه آغاز میکند . اجرای نیایش خوانی و سرود های ملی در جشنهای انقلابِ مدرسه در آن دوران، اولین بسترِ موسیقایی را برای او مهیا می سازد. صدا را اکتسابی ،از خانواده مادریش میداند و آواز خوانی و خوش صدایی در خانواده مادری او پیشینه ای قدیمی دارد. از همان کودکی در جلسات مذهبی و قرائت قرآن، میخواند و صدای خود را صیقل میدهد و در همان دوران طبق سنت آن زمان تکخوانی گروهِ سرودِ مدرسه را به عهده میگیرد و با پیشرفتِ بیشتر وارد گروهِ سرود ( نیروی انتظامی و مردمی کمیته) می شود و در این زمان است که با فرمی از موسیقی حماسی آشنا شده و اولین جرقه های موسیقای در ذهن او روشن میشود . با حضور در جلسات و هیات مذهبی از محضر استادانی چون حاج علی انسانی ،غلامرضا سازگار حاج رضا فلاح، استاد مهدی شیرخانی (ستایشگر)، استاد حاج ملاحسین مولوی و…به فراگیری ادبیات مذهبی و موسیقی مذهبی میپردازد . درسال ۱۳۶۹ اولین درس های ردیف را از مرحوم حاج محمود ایزدی که یکی از مداحان ردیف دان و به اصطلاح دستگاه خوان میباشد را فرا میگیرد.